Knižní úvod a recenze

Úvod na knize je jedna z nejdůležitějších části. Cílem úvodu je čtenáře přilákat. Proto je velmi důležité volit ta správná slova. Co by měl takovýto úvod obsahovat? A co taková knižní recenze? Může vám pomoci, nebo spíše ublížit?

Správný úvod by měl v podstatě shrnout to co má čtenář od přečtení knihy očekávat. Jeho cílem je také za pomocí krátkého textu uvést čtenáře do situace. Pokud je úvod moc nudný, nebo naopak až moc složitý, čtenář tak předpokládá, že celá kniha je postavena podobným způsobem a může se tak stát, že knihu přestane po přečtení úvodu zcela číst. Rozhodně je potřeba volit taktéž srozumitelný jazyk. Jazyk, kterým je psána celá kniha. Není rozhodně dobrým nápadem, aby úvod psala jiná osoba než ta, která je autorem celé knihy.

Úvodní slova by sama o sobě neměla být moc dlouhá. Nechcete přece čtenáře unudit řečmi o tom, jak vám sepsání této knihy zabralo deset let, zapříčinilo váš rozvod a jak vám za psaní narostl pivní pupek. Pokud tedy o tom není celá kniha. Čtenář chce jasná, stručná fakta, nejlépe na maximálně třech až čtyřech stranách.

Pro čtenáře je taktéž důležitá i samotná recenze knihy. Ta sama o sobě vzniká většinou po vydání knihy. Výtisk se tak dostane do rukou knižních kritiků a kolotoč začíná. Věřte tomu, že vás šetřit nebudou. V praxi to následně funguje tak, že se tyto kritiky šíří nejen po internetu, ale také tiskem. Existují specializované knižní weby, které informují o novinkách na trhu, představují připravované knihy, zvou na autogramiády, sestavují žebříčky nejčtenějších knih a taktéž uveřejňují již zmiňované recenze. Čtenáři tyto recenze mohou mnohdy okomentovat a sdělit svůj osobní názor na knihu. Většinou mohou i danou knihu ohodnotit udělením hvězdiček. Důležitá je tak nejen recenze knižního kritika, ale také samotného čtenáře. Vaši knihu totiž budou číst právě oni – čtenáři. Knižních kritiků už je v dnešní době opravdu poskrovnu.